top of page

Vårt formål

I perioden 2009-2019 døde det i gjennomsnitt 267 personer hvert år som følge av narkotika. Dette er ikke ett tall vi er fornøyde med. Regjeringen har svart på dette med å slå hardt ned på bruk av narkotika, noe som absolutt ikke har fungert. Vi mener det må opplyses bedre om ulike typer narkotika, og at det heller burde være fokus på trygg bruk, ikke på å få vekk alt av narkotika. Det er ikke mulig.

Er dette lovlig?

Test kits er helt lovlige, og anbefales blandt annet av Rusopplysningen.no som er en delvis statlig finansiert organisasjon.

bottom of page